Контакти

Адрес:
Хотел RotasaR,
България, 1113 София,
ул. Лидице и ул. Коста Лулчев 15A

Тел.: ( +359 2 ) 971 45 71
Моб.: ( +359 ) 886 100 828
E-mail: rotasar1996@gmail.com